CV

Edukacja

 • (2016-2022) Studia doktoranckie na Wydziale Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Dyplom z wyróżnieniem na podstawie pracy „W poszukiwaniu źródeł intuicji filozoficznych — nowe metody w filozofii eksperymentalnej” (promotor: prof. Katarzyna Paprzycka-Hausman)
 • (2014-2016) Studia magisterskie w ramach Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Dyplom z wyróżnieniem uzyskany na podstawie pracy „Teorie przyczynowości a wyjaśnienie mechanistyczne w naukach biologicznych” (promotor: dr Katarzyna Kuś)
 • (2011-2014) Studia licencjackie w ramach Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Dyplom uzyskany na podstawie pracy „Semantyka deskryptywnych nazw własnych – perspektywa empiryczna” (promotor: prof. Mieszko Tałasiewicz)

Projekty naukowe

 • (2022-) Wykonawca w projekcie „Myśląc o myśleniu: pojęciowe metafory poznania w korpusie Plutarcha” (SONATA BIS 2021/42/E/HS3/00259, Narodowe Centrum Nauki, Polska, Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii; kwota finansowania: 3 141 584 PLN, kierownik projektu: Julia Doroszewska)
 • (2019-2023) Kierownik projektu „W poszukiwaniu źródeł intuicji filozoficznych — nowe metody w filozofii eksperymentalnej” (PRELUDIUM 2018/29/N/HS1/02863, Narodowe Centrum Nauki, Polska, Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii; kwota finansowania: 119 454 PLN)
 • (2021-) Wykonawca w projekcie „Postawy niedoksastyczne i semantyka języka naturalnego” (OPUS 2020/37/B/HS1/01605, Narodowe Centrum Nauki, Polska, Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii; kwota finansowania: 354 480 PLN, kierownik projektu: Wojciech Rostworowski)
 • (2018-) Wykonawca w projekcie „Wiedza a znajomość konsekwencji” (OPUS 2017/27/B/HS1/00130, Narodowe Centrum Nauki, Polska, Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii; kwota finansowania: 451 500 PLN, kierownik projektu: Katarzyna Paprzycka-Hausman)
 • (2018-2021) Wykonawca w projekcie „Koncepcja odniesienia językowego oparta na pojęciu wyróżnienia” (OPUS 2017/27/B/HS1/00130, Narodowe Centrum Nauki, Polska, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej; kwota finansowania: 240 130 PLN, kierownik projektu: Wojciech Rostworowski)
 • (2014-2020) Research Assistant w projekcie „Studium teoretyczne i eksperymentalne efektu Knobe’a i problemu Butlera” (OPUS 2013/11/B/HS1/03939, Narodowe Centrum Nauki, Polska, Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii; kwota finansowania: 377 516 PLN, kierownik projektu: Katarzyna Paprzycka-Hausman)
 • (2017-2020) Współpracownik w projekcie „Rozwój bioetyki partycypacyjnej” (NPRH 2bH15018583, Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii, kierownik projektu: Paweł Łuków)

Nagrody i wyróżnienia

 • Stypendium START przyznane przez Fundację Nauki Polskiej w roku 2023.
 • Stypendium doktoranckie na Wydziale Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego (2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2021-2022).
 • Stypendium Rektora dla najlepszych studentów studiów doktoranckich (2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2021-2022)

Proszone wystąpienia na konferencjach i warsztatach

 • „Empirical investigations into the centering theory and role of salience”, referat, konferencja „Social Models of Meaning Acquisition Workshop”, Delft University of Technology i Uniwersytet Warszawski, 23-24 maja 2019, Warszawa, Polska (wspólnie z W. Rostworowski i K. Kuś).
 • „Talking about intentionality: semantics, culture and cognition”, referat, University of East Anglia, 1 listopada 2018, Norwich, Wielka Brytania (wspólnie z K. Kuś).

Konferencje naukowe

 • „Justifications of the Asymmetric Knowledge Attributions in ESEE: A Qualitative Approach”, referat, konferencja „3rd European Experimental Philosophy Conference”, Uniwersytet Zuryski, 14-16 września 2023 (wspólnie z K. Kuś).
 • „Experimental Perspective on Non-Doxastic Attitude Reports”, referat, konferencja „3rd European Experimental Philosophy Conference”, Uniwersytet Zuryski, 14-16 września 2023 (wspólnie z W. Rostworowskim i K. Kuś).
 • „Non Doxastic Attitudes, Assessment, and Conjunction”, referat, konferencja “ESPP 2023”, Instytut Filozofii Czeskiej Akademii nauk i European Society for Philosophy and Psychology, 28-31 sierpnia 2023, Praga, Czechy (wspólnie z W. Rostworowskim i K. Kuś).
 • „Wyzwania etyczne badań eksperymentalnych w VR”, referat, konferencja „WIRTUALIUM 2.0 – interdyscyplinarne perspektywy rzeczywistości wirtualnej”, 26-27 maja 2023 (konferencja na platformie Spatial).
 • “Attitude Ascriptions and Semantic Meaning — an Experimental Approach”, wystąpienie na sesji plakatowej, konferencja “ESPP & SPP 2022 Joint Conference”, Uniwersytet Mediolański, 19-22 czerwca 2022, Mediolan, Włochy (wspólnie z W. Rostworowskim i K. Kuś).
 • “Propositions and Non-doxastic Attitude Reports”, referat, konferencja “6th Philosophy of Language and Mind network Conference”, 15-17 września 2022, Warszawa, Polska (wspólnie z W. Rostworowskim i K. Kuś).
 • „Nauczanie etyki na polskich uczelniach medycznych. Raport z badań”, referat, konferencja „Bioetyka partycypacyjna”, Uniwersytet Warszawski, 16-17 grudnia 2021, konferencja on-line (wspólnie z J. Zawiłą-Niedźwieckim).
 • „Polscy lekarze wobec trudnych decyzji klinicznych. Raport z badań”, referat, konferencja „Bioetyka partycypacyjna”, Uniwersytet Warszawski, 16-17 grudnia 2021, konferencja on-line (wspólnie z J. Zawiłą-Niedźwieckim).
 • „Epistemic Side-Effect Effect: A Meta-Analysis”, referat, konferencja „1 st European Experimental Philosophy Conference 2021”, Uniwersytet Karola w Pradze i Uniwersytet Zuryski, 17-19 czerwca 2021, konferencja on-line (wspólnie z K. Kuś).
 • „Influence of training on evaluation of philosophical cases. Longitudinal study”, referat, konferencja „European Online XPhi Conference 2020”, Uniwersytet Karola w Pradze i Uniwersytet Zuryski, 19 czerwca 2020 r., konferencja on-line (wspólnie z K. Kuś).
 • „Do Intentions Really Matter? An Experimental Investigation of Demonstrative Reference”, referat, konferencja „XPhi Conference Bern”, Universität Bern, 19 września 2019 r., Berno, Szwajcaria (wspólnie z W. Rostworowskim i K. Kuś).
 • „Czy dobrzy mogą wiedzieć mniej? Epistemiczny efekt efektu ubocznego a wiedza o konsekwencjach działań”, referat, konferencja „Zjazd Filozoficzny”, Katolicki Uniwersytet Lubelski, 11 września 2019 r., Lublin, Polska (wspólnie z K. Kuś).
 • „Against intentionalism: experimental study on demonstrative reference”, referat, konferencja „Fifth Philosophy of Language and Mind Network Conference”, University of St. Andrews, 29 sierpnia 2019 r., St. Andrews, Wielka Brytania (wspólnie z W. Rostworowskim i K. Kuś).
 • „Limitations and promises of the Sources Procejt in experimental philosophy”, referat, konferencja „Zlot Filozoficzny”, Uniwersytet Jagielloński i Ośrodek Badań Filozoficznych, 30 czerwca 2019 r., Kraków, Polska.
 • „Dobrzy nie muszą wiedzieć… Trwałość epistemicznego efektu efektu ubocznego”, referat, konferencja „Zlot Filozoficzny”, Uniwersytet Jagielloński i Ośrodek Badań Filozoficznych, 28 czerwca 2019 r., Kraków, Polska (wspólnie z K. Kuś i K. Marczewską).
 • „Demonstrative Reference in the Experimental Perspective”, referat, konferencja „PhiLang”, Uniwersytet Łódzki, 12 maja 2019 r., Łódź, Polska (wspólnie z W. Rostworowskim K. Kuś).
 • „Czy model «danych otwartych od narodzin» powinien stać się standardem udostępniania danych badawczych?”, referat, konferencja „Etyka badań naukowych”, Uniwersytet Warszawski i Polska Akademia Nauk, 14 grudnia 2018 r., Warszawa, Polska.
 • „What does it take to explain philosophical intuition? Some remarks onargumentative strategy of the Sources project„, referat, konferencja „7th Peripatetic Conference”, Uniwersytet Warszawski, 23-28 października 2018 r., Małe Ciche, Polska.
 • „W poszukiwaniu źródeł intuicji. Psycholingwistyczne wyjaśnienie efektu Knobe’a”, referat, konferencja „XII Zjazd PTK Nowe trendy w kognitywistyce”, Uniwersytet Jagielloński, 19-21 września 2018 r., Kraków, Polska (wspólnie z K. Kuś).
 • „Mistrzowie szachowi czy towarzystwo wzajemnej adoracji? O eksperckości filozoficznej w świetle badań empirycznych”, referat, konferencja „Zlot Filozoficzny”, Uniwersytet Łódzki, 30 czerwca – 2 lipca 2018 r., Łódź, Polska (wspólnie z K. Kuś).
 • „Linguistification of philosophical conceptual analysis – how far can you go? Remarks on the use of linguistic tools in philosophy”, referat, „19th Szklarska Poreba Workshop”, Universität Düsseldorf, 23-26 lutego 2018 r., Szklarska Poręba, Polska (wspólnie z K. Kuś).
 • „What does it take to make your research reproducible and why should you care?”, referat, konferencja „We Are Open! Reproducibility and Replicability in Psychology and Experimental Philosophy”, University College London, 14-16 czerwca 2018 r., Londyn, UK (wspólnie z K. Kuś).
 • „Manipulability, Causation and Intuitions. An Exploratory Study on Agency Account of Causation”, sesja plakatowa, konferencja „2nd Bi-Annual Workshop of the Experimental Philosophy Group Germany”, Osnabrück University, 16-18 listopada 2018 r., Osnabruck, Niemcy (wspólnie z K. Kuś).
 • „Can the 'Knobe Effect’ be merely a cognitive illusion?”, referat, konferencja „Alternative Methods in Experimental Philosophy: Beyond the Questionnaire”, University of East Anglia, 16-17 lipca 2017 r., Norwich, Wielka Brytania (wspólnie z K. Kuś).
 • „Czy gdyby kangurom poobcinać ogony, to by się wywracały? O filozoficznych koncepcjach przyczynowości w świetle filozofii eksperymentalnej”, referat, konferencja „13. Zlot Filozoficzny”, Ośrodek Badań Filozoficznych i Uniwersytet Wrocławski, 6-8 lipca 2017 r., Wrocław, Polska (wspólnie z K. Kuś).
 • „Games as Moral Laboratories. Gamification of moral dilemmas concerning autonomous vehicles”, referat, konferencja „Kultura Gier Komputerowych 4: Krytyka i Metodologia”, Uniwersytet Łódzki, 29-30 czerwca 2017 r., Łódź, Polska (wspólnie z W. Mamakiem).
 • „Czy filozofia eksperymentalna jest częścią kognitywistyki? Teza o językowym charakterze intuicji”, referat, studencka konferencja „Zderzenia Poznawcze”, Uniwersytet Warszawski, 20-21 maja 2017 r., Warszawa, Polska.
 • „Problemy językowe filozofii eksperymentalnej i drogi ich rozwiązania”, referat, studencka konferencja „Interdyscyplinarna Konferencja Badań Nad Językiem”, Uniwersytet Warszawski, 4-5 czerwca 2016 r., Warszawa, Polska (wspólnie z K. Kuś).
 • „Problems with intentionally – linguistification of the Knobe Effect”, referat, konferencja „Experimental Philosophy as Applied Philosophy”, University of Reading, 23-24 kwietnia 2016 r., Reading, Wielka Brytania (wspólnie z K. Kuś).
 • „Causes, changes and agents or are we doing something while doing nothing?”, wystąpienie na sesji plakatowej, konferencja „Investigating the Nature and our Understanding of Causality, Morality, Language, Mind, and Aesthetics”, Ruhr-Universität Bochum, 26-28 listopada 2015, Bochum, Niemcy (wspólnie z K. Kuś).
 • „Z rozmysłem, ale nie specjalnie. O wrażliwości językowej efektu Knobe’a”, referat, konferencja „X Polski Zjazd Filozoficzny”, Uniwersytet Adama Mickiewicza, 15-19 września 2015 r., Poznań, Polska (wspólnie z K. Kuś).
 • „Is Doing Nothing a Thing? On Kotarbiński’s Theory of Cause and Agenthood”, referat, konferencja „Philosophy as the Foundation of Knowledge, Action and Emotion”, Uniwersytet Łódzki, 11-13 czerwca 2015 r., Łódź, Polska (wspólnie z K. Kuś).
 • „Logiki niemonotoniczne jako narzędzie rekonstrukcji rozumowań subiektywnie niepewnych w perspektywie badań nad Sztuczną Inteligencją”, referat, konferencja doktorancka „Poznańskie Forum Kognitywistyczne”, Uniwersytet Adama Mickiewicza, 21-22 marca 2014, Poznań, Polska.

Popularyzacja

 • Wykład popularyzatorski na Uniwersytecie Trzeciego Wieku Politechniki Warszawskiej (8 listopada 2022 roku). Tytuł wystąpienia: „Pojęcie wiedzy z perspektywy epistemologii eksperymentalnej”.
 • Wykład popularyzatorski wygłoszony na Kole Naukowym Filozofii Nauki UW (7 maja 2019 roku). Tytuł wystąpienia: „Zaskakujące źródła filozoficznych intuicji, czyli czy należy bać się, że świat nie istnieje?” (wspólnie z dr Katarzyną Kuś).
 • Wykład popularyzatorski wygłoszony w ramach warsztatów „Filozoficzne pytania” organizowanych przez IF UW dla młodzieży licealnej (16 marca 2019 roku). Tytuł wystąpienia: „Tożsamość osobowa, czyli czy można przestać być sobą?” (wspólnie z dr Katarzyną Kuś).
 • Wykład popularyzatorski wygłoszony na Interdyscyplinarnym Kole Badań nad Językiem UW (19 listopada 2018 roku). Tytuł wystąpienia: „Jak mówimy o intencjonalności: semantyka, kultura i poznanie” (wspólnie z dr Katarzyną Kuś).
 • Warsztaty popularyzatorskie dla licealistów w ramach Letniej Akademii Filozofii (5 lipca 2017) organizowanej przez Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej. Tytuł warsztatów: „Przyczyna i skutek – związek niejasny i chwiejny” (wspólnie z dr Katarzyną Kuś).
 • Warsztaty popularyzatorskie dla licealistów (25 marca 2017 roku) organizowane przez Instytut Filozofii UW. Tytuł warsztatów: „Moralne maszyny” (wspólnie z dr Katarzyną Kuś).
 • Wystąpienie popularyzatorskie na Festiwalu Nauki (28 września 2016 roku). Tytuł wystąpienia: „Kiedy filozof się myli? Filozofia eksperymentalna jako nowa filozofia” (wspólnie z dr Katarzyną Kuś)
 • Warsztaty popularyzatorskie dla licealistów w ramach Letniej Akademii Filozofii (5 czerwca 2016 roku). Tytuł warsztatów: „Wprowadzenie do teorii argumentacji”.
 • Warsztaty popularyzatorskie dla licealistów w ramach Letniej Akademii Filozofii (1 lipca 2015 roku). Tytuł warsztatów: „Filozofia eksperymentalna, czyli co właściwie ludzie sobie myślą i czy w ogóle nas to interesuje?” (wspólnie z dr. Katarzyną Kuś).
 • Członek komisji egzaminacyjnej etapu centralnego Olimpiady Filozoficznej w latach 2016/2017, 2017/2018 oraz 2018/2019.

Dydaktyka

Wypromowane prace licencjackie i magisterskie

 • W. Januszewski, „The impact of online advertising ethics on capturing attention and affecting cognitive load”, praca licencjacka na kierunku Kognitywistyka (Wydział Filozofii, Uniwersytet Warszawski).
 • A. Szwech, „«I co z tego, że nie umiem przegrywać?» Wynik rozegranej gry a decyzje prospołeczne”, praca licencjacka na kierunku Kognitywistyka (Wydział Filozofii, Uniwersytet Warszawski).
 • A. Wojsz, „Flat design vs skeumorfizm. Porównywanie użyteczności dwóch strategii projektowania interfejsu użytkownika”, praca licencjacka na kierunku Kognitywistyka (Wydział Filozofii, Uniwersytet Warszawski).
 • J. Wodowski, „Ucieleśnienie w etyce — czynniki wpływające na podejmowanie decyzji moralnych w środowisku wirtualnym”, praca licencjacka na kierunku Kognitywistyka (Wydział Filozofii, Uniwersytet Warszawski).

Prowadzone zajęcia

 • Advanced statistical methods and models in experimental design (laboratorium komputerowe, kierunek Cognitive Science, 2021/2022, 2022/2023, Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski)
 • Problemy filozofii eksperymentalnej: źródła intuicji filozoficznych (seminarium, współprowadzenie, 60 godz., kierunek: Filozofia, Kognitywistyka i Cognitive Science, 2021/2022, Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski)
 • Seminarium licencjackie (seminarium, współprowadzenie, kierunek Kognitywistyka 2020/2021, Wydział Filozofii, Uniwersytet Warszawski)
 • Statystyka I z R (laboratorium komputerowe, kierunek Kognitywistyka, 2016/2017, 2018/2019, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, Wydział Filozofii, Uniwersytet Warszawski)
 • Statystyka II z R (laboratorium komputerowe, kierunek Kognitywistyka, 2019/2020, Wydział Filozofii, Uniwersytet Warszawski)
 • Epistemologia (ćwiczenia, kierunek Filozofia, 2017/2018, 2018/2019, 2020/2021, 2022/2023, Wydział Filozofii, Uniwersytet Warszawski)
 • Statystyka z R — praktyczna analiza danych (laboratorium komputerowe, kierunek Kognitywistyka 2020/2021, Wydział Filozofii, Uniwersytet Warszawski)
 • Semantyka eksperymentalna — moduł praktyczny (laboratorium komputerowe, zajęcia specjalizacyjne, kierunek Filozofia, Kognitywistyka i Cognitive Science, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2022/2023, Wydział Filozofii, Uniwersytet Warszawski)
 • Semantyka eksperymentalna — moduł programistyczny (laboratorium, zajęcia
  specjalizacyjne, kierunek Filozofia, Kognitywistyka i Cognitive Science¸ 2018/2019. 2019/2020, 2020/2021, 2022/2023, Wydział Filozofii, Uniwersytet Warszawski)
 • Semantyka eksperymentalna — moduł analizy korpusowej (laboratorium, zajęcia specjalizacyjne, kierunek Filozofia, Kognitywistyka i Cognitive Science¸ 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2022/2023, Wydział Filozofii, Uniwersytet Warszawski)
 • Filozoficzne problemy nauk podstawowych (ćwiczenia, kierunek Filozofia, 2016/2017, 2017/2018, Wydział Filozofii, Uniwersytet Warszawski)

Umiejętności

 • bardzo dobra znajomość języka R w tym bibliotek do analizy statystycznej i wizualizacji danych (ggplot2, biblioteki z zestawu tidyverse, etc.), bibliotek do tworzenia interaktywnych aplikacji webowych (shiny)
 • bardzo dobra znajomość języka Python w tym bibliotek do analizy i wizualizacji danych (pandas, scipy, statsmodels, etc.), bibliotek do tworzenia aplikacji webowych (flask), bibliotek do tworzenia eksperymentów psychologicznych (PsychoPy) oraz bibliotek do webscrapingu i automatycznego testowania stron (selenium)
 • biegłość w technologii VR i umiejętność tworzenia aplikacji wykorzystujących technologię wirtualnej rzeczywistości
 • dobra znajomość języka JavaScript
 • dobra znajomość języka programowania Go
 • dobra znajomość języka PHP i WordPressa
 • administracja systemem Linux (Apache, Nginx, MySQL, PostgreSQL, Docker, dobra znajomość shella)
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w tym angielskiego specjalistycznego (informatycznego i filozoficznego)