Publikacje

Recenzowane artykuły naukowe

 • Maćkiewicz, B., Wodowski, J., & Andrusiewicz, J. (2023). Why do people seem to be more utilitarian in VR than in questionnaires?. Philosophical Psychology, 1-29.
 • Maćkiewicz, B., Kuś, K., Hensel, W. M. (2023). The influence of philosophical training on the evaluation of philosophical cases: A controlled longitudinal study. Synthese. 202, 113.
 • Rostworowski, W., Kuś, K., & Maćkiewicz, B. (2023). Semantics of Non-Doxastic Attitude Ascriptions from Experimental Perspective. Experiments in Linguistic Meaning2, 241-251.
 • Maćkiewicz, B. (2022). Niedostatki metod kwestionariuszowych w filozofii eksperymentalnej. Filozofia Nauki30(3), 71-100.
 • Paprzycka-Hausman, K., Maćkiewicz, B., Kuś, K., & Zaręba, M. (2022). The Doxastic Heuristic and the Consequence Account of the Epistemic Side-Effect Effect. Review of Philosophy and Psychology, 1-28.
 • Maćkiewicz, B., Kuś, K., Paprzycka-Hausman, K., & Zaręba, M. (2022). Epistemic side-effect effect: A meta-analysis. Episteme, 1-35.
 • Rostworowski, W., Kuś, K., & Maćkiewicz, B. (2022). Against intentionalism: an experimental study on demonstrative reference. Linguistics and Philosophy, 1-35.
 • Różyńska, J., Zawiła-Niedźwiecki, J., Maćkiewicz, B., & Czarkowski, M. (2022, August). Tough Clinical Decisions: Experiences of Polish Physicians. In HEC Forum (pp. 1-20). Dordrecht: Springer Netherlands.
 • Czarkowski, M., Różyńska, J., Maćkiewicz, B., & Zawiła-Niedźwiecki, J. (2021). Clinical ethics consultations in the opinion of Polish physicians. Journal of Bioethical Inquiry18(3), 499-509.
 • Zyglewicz, T., & Maćkiewicz, B. (2019). Objective and epistemic gradability: Is the new angle on the Knobe effect empirically grounded?. Philosophical Psychology32(2), 234-256.
 • Maćkiewicz, B., & Mamak, W. (2018). Gry jako moralne laboratorium. Gamifikacja dylematów moralnych bezzałogowych samochodów. Replay. The Polish Journal of Game Studies5(1), 7-25.
 • Maćkiewicz, B., & Kuś, K. (2017). Wyjaśnienie efektu Knobe’aw kontekście konfliktu norm. Filozofia Nauki25(4), 57-85.
 • Kuś, K., & Maćkiewicz, B. (2016). Z rozmysłem, ale nie specjalnie. O językowej wrażliwości filozofii eksperymentalnej. Filozofia Nauki24(3), 73-101.

Artykuły w recenzowanych monografiach naukowych

 • Kaczmarek, E., Łuków, P., Różyńska, J., Maćkiewicz, B. (2022). Edukacja bioetyczna z perspektywy wykładowców. In P. Łuków (Ed.), Edukacja bioetyczna na uczelniach medycznych (pp. 151-180), Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Różyńska, J., Zawiła-Niedźwiecki, J., Czarkowski, M., Maćkiewicz, B. (2022). Edukacja bioetyczna z perspektywy lekarzy. In P. Łuków (Ed.), Edukacja bioetyczna na uczelniach medycznych (pp. 181-206), Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Łuków, P., Zawiła-Niedźwiecki, J., Maćkiewicz, B., Brodziak, A., Czepiel, M., Wiśniewski, P. (2022). Wpływ zajęć z etyki lekarskiej na zainteresowanie studentów kierunków lekarskich etyką lekarską oraz na ich wyobrażenia o głównych zagadnieniach etycznych w zawodzie lekarza. In P. Łuków (Ed.), Edukacja bioetyczna na uczelniach medycznych (pp. 207-226), Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Maćkiewicz B. (2021). Korpusy w filozofii eksperymentalnej. In K. Kuś, B. Maćkiewicz, K. Paprzycka-Hausman (Eds.), Efekt Knobe’a w świetle rozważań językoznawczych i metodologicznych. Studium teoretyczne i eksperymentalne efektu Knobe’a i problemu Butlera (pp. 123-136), Semper.
 • Kuś K., Maćkiewicz B. (2021). Badania strukturalne w filozofii eksperymentalnej. Efekt Knobe’a jako studium przypadku. In K. Kuś, B. Maćkiewicz, K. Paprzycka-Hausman (Eds.), Efekt Knobe’a w świetle rozważań językoznawczych i metodologicznych. Studium teoretyczne i eksperymentalne efektu Knobe’a i problemu Butlera (pp. 166-195), Semper.
 • Kuś K., Maćkiewicz B. (2021). Efekt Knobe’a jako iluzja poznawcza. In K. Kuś, B. Maćkiewicz, K. Paprzycka-Hausman (Eds.), Efekt Knobe’a w świetle rozważań językoznawczych i metodologicznych. Studium teoretyczne i eksperymentalne efektu Knobe’a i problemu Butlera (pp. 196-226), Semper.
 • Kuś K., Maćkiewicz B., Favara M. (2021). Potoczne pojęcie intencjonlaności a kultura. Studium porównawcze modyfikatorów intencjonalności w języku polskim, angielskim i włoskim. In K. Kuś, B. Maćkiewicz, K. Paprzycka-Hausman (Eds.), Efekt Knobe’a w świetle rozważań językoznawczych i metodologicznych. Studium teoretyczne i eksperymentalne efektu Knobe’a i problemu Butlera (pp. 152-165), Semper.
 • Mijas S., Szczeniowski I., Maćkiewicz B. (2021). Czy efekt Knobe’a można wyjaśnić za pomocą intencjonalnych zaniechań? In K. Paprzycka-Hausman, K. Kuś, B. Maćkiewicz (Eds.), Wyjaśnienia efektu Knobe’a i problemu Butlera. Studium teoretyczne i eksperymentalne efektu Knobe’a i problemu Butlera (pp. 212-227), Semper.

Redakcja monografii naukowych

 • K. Paprzycka-Hausman, K. Kuś, B. Maćkiewicz (Eds.). (2021). Wyjaśnienia efektu Knobe’a i problemu Butlera. Studium teoretyczne i eksperymentalne efektu Knobe’a i problemu Butlera, Semper.
 • K. Kuś, B. Maćkiewicz, K. Paprzycka-Hausman (Eds.). (2021).  Efekt Knobe’a w świetle rozważań językoznawczych i metodologicznych. Studium teoretyczne i eksperymentalne efektu Knobe’a i problemu Butlera, Semper.