O mnie

Nazywam się Bartosz Maćkiewicz i jestem adiunktem w Zakładzie Epistemologii Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego.

W ramach swojej pracy naukowej zajmuje się przede wszystkim filozofią eksperymentalną.

Jestem członkiem Laboratorium Filozofii Eksperymentalnej „KogniLab” w ramach którego prowadzę badania. Zajmuję się tam również techniczną obsługą prac badawczych.

Obecnie pełnię funkcję redaktora naczelnego wydawanego przez Uniwersytet Warszawski czasopisma naukowego Filozofia Nauki.

Oprócz filozofii eksperymentalnej moje zainteresowanie to: filozofia języka, klasyczna epistemologia, językoznawstwo, metody ilościowe w badaniach społecznych oraz zastosowanie komputerowych metod ilościowych i analizy statystycznej danych w humanistyce (digital humanities).

W zakładce Publikacje znajduje się lista publikacji naukowych i pozanaukowych, których jestem autorem bądź współautorem.

W zakładce CV znajdują się szczegółowe informacje o moich osiągnięciach naukowych, dydaktycznych oraz o projektach, w których biorę udział.

W zakładce Projekty znajdują się krótkie informacje o moich różnych filozoficznych i programistycznych projektach.